Mee DNA analüüsi tulemused

Mees sisalduvad taimed on interaktiivse diagrammina

Võrdlus teiste mete DNA profiilidega - taimed

Võrdlus teiste mete taimede profiilidega viiakse läbi 150 enamlevinud meetaime liigiga. Iga liigi kohta leitud väärtus iseloomustab selle liigi suhtelist kogust võrreldes teiste metega. Näiteks kui väärtus on null, siis analüüsitud proovis konkreetse taime DNA-d ei leitud või oli seda vähem kui teistes andmebaasis olevates proovides. Väärtus 75 väljendab olukorda, kus analüüsitavas proovis esineb liiki rohkem kui 75% mee profiilide andmebaasis olevatest proovidest. 100 tähendab, et võrreldes teiste metega oli uuritud proovis konkreetset taime kõige rohkem.

Võrdlus teiste mete DNA profiilidega - mesilase patogeenid ja parasiidid


Mee autentsus ja päritolu

  • Mee autentsust hinnatakse DNA kvaliteedi ja profiili põhjal. Hindamiseks võrreldakse uuritava mee profiili Eesti mete DNA andmebaasi vastu.
  • Mee Eesti päritolu hindamiseks võrreldakse mee profiili Eesti mete DNA andmebaasi vastu.
  • Eesti mete DNA andmebaasi on koostatud Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse poolt 2020-2023 aastatel. Andmebaas on loodud PRIA rahastuse toel.

Mee autentsus ja päritolu

  • Mee autentsust hinnatakse DNA kvaliteedi ja profiili põhjal. Hindamiseks võrreldakse uuritava mee profiili Eesti mete DNA andmebaasi vastu.
  • Mee Eesti päritolu hindamiseks võrreldakse mee profiili Eesti mete DNA andmebaasi vastu.
  • Eesti mete DNA andmebaasi on koostatud Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse poolt 2020-2023 aastatel. Andmebaas on loodud PRIA rahastuse toel.